Keserű tények

  • Gaál Csaba

Absztrakt

Verseghy Ferenc (1757–1822) pálos szerzetes, polihisztor, költő, nyelvész, műfordító siratta anyanyelvünk mély sebeit, amelyekkel „a járatlan és zabolátlan, képzése reptei után induló szókoholók egy időtől fogva elborították” anyanyelvünket. Tiltakozott minden idegenszerűség és a magyar nyelv természetével ellenkező szóalkotás és mondatszerkesztés ellen. Kétszáz év elteltével még mindig ugyanezek a gondola - tok járnak át bennünket, ha magyar szaknyelvünk helyzetét szemléljük. A köznyelv és a tudomány nyelve ikerként kötődik egymáshoz: az előbbi hatása jól tükröződik bármely szakírás tanulmányozásakor.  Sebészet című könyvem 12 kiadása kéziratainak feldolgozása után összegeztem az azokban megnyilvánuló és jelenleg használatos orvosi nyelvezetet, ami az 1300 oldalas kötet alapján kellően megalapozottnak mondható. A véletlen úgy hozta, hogy mindez egybeesett szaklapunk, a Magyar Sebészet összehasonlító értékelésével, amelynek eredményeként meg kellett állapítanom, hogy semmi sem változott.

Hivatkozások

Abkürzungslexikon Arzt + Information Verlag, 5. Auflage 2002.

Bellamy, Francoise-Xavier A kisemmizettek Budapest, Századvég Kiadó 2022.

Bősze Péter, Gaál Csaba Fogódzó orvosoknak az egyes­ és többesszám használatához MONY 2022; 22: 82–3.

Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló Budapest, Magvető Kiadó 2016.

Gaál Csaba Gyakorlati és tudományos orvoslás Budapest, Medicina Könyvkiadó 2022.

Gaál Csaba Mi sem változott MONY 2022; 22: 56–60.

Rácz Endre, Takács Etel Kis magyar nyelvtan Budapest, Gondolat-Talentum Kiadó 1959.

Rövidítések az orvosi gyakorlatban Melania Kiadó, évszám nélkül.

Megjelent
2023-08-01
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok