Válogatás az (orvosi) fizika területéről

  • Bősze Péter

Absztrakt

A fizika magyar szóhasználatában elterjedt idegen nevezetek a fizikatudomány szókészletének zömét teszik ki. Magyarításukra vajmi kevés az erőfeszítés; úgy tűnik, hogy a fizikusok elfogadták őket, és belenyugodtak abba, hogy a fizikának nincs magyar nevezettana; keverék a fizikai nevezettan. Az alábbiakban a fizika néhány alapfogalmának és általánosan használt nevezetének magyar nyelvű meghatározását, magyarázatát adom meg, továbbá néhány szakszavának a magyarítását tárgyalom.

Hivatkozások

Értelmező szótár+ Budapest, Tinta Kiadó 2007.

Fodor György Mértékegység­lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1994.

Kiss Gábor Magyar szókincstár Budapest, Tinta Kiadó 2000.

Tolcsvai Nagy Gábor Idegen szavak szótára Budapest, Osiris Kiadó 2007.

Zrínyi Miklós Orvosi fizikai kémia. I. Biofizikai termodinamika – az energia biológiai hasznosításának tudománya Oktatási segédanyag. Budapest, OK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Nanokémiai Kutatócsoport.

Megjelent
2023-08-01
Folyóirat szám
Rovat
Szócsiszolás