A fogyatékosügyi mozgalom részvétele a szakpolitikákban 1998 óta Magyarországon

  • Petri Gábor
  • Hruskó Erika
Kulcsszavak: fogyatékosügyi mozgalom, bezáródó tér, civil társadalom, emberi jogok, posztszocializmus

Absztrakt

A fogyatékos emberek társadalmi mozgalma történetileg befolyásolta a liberális demokráciák fejlődését. A fogyatékossággal élő embereket érintő progresszív szakpolitikai változások a fogyatékosügyi mozgalom nyomására történtek. Ugyanakkor nem világos, hogy a civil érdekvédelmi térnek az erodálódó demokráciákban tapasztalható zsugorodása mennyiben érinti a fogyatékosügyi mozgalmat. Tanulmányunk a hazai fogyatékosügyi mozgalom 1998 óta eltelt időszakát vizsgálja a szakpolitikai bevonódás szintjeire és az érdekvédelmi lehetőségek változására fókuszálva. Tapasztalt mozgalmi szereplőkkel készült interjúkra (15) építve, és szakpolitikai dokumentumok vizsgálatával megállapítható, hogy a hazai fogyatékosügyi mozgalom bevonódása jelentősen romlott a 2010-es évek kezdete óta. A konzultációs platformok kiüresedtek, a kormányzati reakciótól tartva a szervezetek rendszeresen öncenzúrát gyakorolnak a kommunikációjukban, és kerülik a kormányzat kritikáját. A mozgalom széttöredezett. A fogyatékossággal élők igényeinek emberi jogi keretezése egyre kevésbé preferált kormányzati oldalról, az emberi jogokkal szembeni mozgalmi hozzáállás apatikus. Szűkült a média és a független emberi jogi intézmények elérése is.

Megjelent
2023-12-13
Hogyan kell idézni
PetriG., & HruskóE. (2023). A fogyatékosügyi mozgalom részvétele a szakpolitikákban 1998 óta Magyarországon. Szociológiai Szemle, 33(4), 24-49. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2023.4.2
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok