Az egyéni gyermekvállalás és a kisgyermekek napközbeni ellátásának többszintű összefüggései Európában: szakirodalmi áttekintés

  • Diána Árki Pécsi Tudományegyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Kulcsszavak: termékenység, kisgyermekek napközbeni ellátása, többszintű európai elemzések

Absztrakt

Tanulmányomban bemutatom a hároméves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása és az egyéni gyermekvállalás között fennálló kapcsolat elméleti hátterét, és a területi kontextust előtérbe helyező, oksági összefüggést vizsgáló kutatások eredményét hat európai országban. A szociológiai és közgazdaságtani megközelítések, valamint empirikus tapasztalatok alapján ismertetem, hogy a napközbeni ellátás négy paramétere közül elsősorban a szolgáltatás elérhetősége hat a gyermekvállalásra. Rávilágítok arra, miként alakulnak az országspecifikus sajátosságok és a paritás szerinti különbségek a változók között. Azon országokban, ahol alacsony a napközbeni ellátás elérhetősége, főként az anyává válásra gyakorol befolyást a paraméter, míg ahol általánosan elérhető a napközbeni ellátás, csekély hatást fejt ki a mutató, és inkább a második, harmadik gyermek világrajövetelét segíti elő. A kutatások mindemellett felhívták a figyelmet az elérhetőség alsó-felső határértékének fontosságára. Bemutatom továbbá a felmérések azon hiányosságait, melyek orvoslásával megvalósulhat a témakör szélesebb körű és részletesebb európai kutatása.

Megjelent
2022-12-22
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok