Orbán Viktor 2010 és 2020 közötti beszédeinek elemzése

A migráció témájának vizsgálata

  • Zsuzsanna Boda ELTE Társadalomtudományi Kar (TáTK) szociológia alapszak, survey statisztika és adatanalitika mesterszak
  • Zsófia Rakovics ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola (doktori hallgató), ELTE Research Center for Computational Social Science (RC2S2) (
Kulcsszavak: migráció, politikai kommunikáció, természetesnyelv-feldolgozás, szöveganalitika

Absztrakt

Az ország politikusai meghatározó módon formálják a közvéleményt, Magyarországon az utóbbi években erre kiváló példa a migráció témája és annak keretezése. Kutatásunk Orbán Viktor 2010. május és 2020. december között elmondott – online elérhető – beszédeit elemezi, a migráció témájára fókuszálva, ezzel is hozzájárulva a beszédek társadalmi szempontból releváns üzeneteinek megértéséhez és a migráció tárgyalásmódjának feltárásához.

Elemzésünk a természetesnyelv-feldolgozás és szöveganalitika alapvető leíró eszközeit használva ad számot a beszédek migráció szempontjából releváns aspektusairól. Munkánkban kitérünk a bevándorlás kérdésének társadalmi kontextusára, az ahhoz kapcsolódó politikai kommunikáció korábbi elemzéseire, illetve az elméleti keretek alapján kvantitatív szöveganalitikai elemzést is végzünk. Tanulmányunkban rámutatunk a migráció szempontjából kiemelt jelentőségű szavak relatív gyakoriságának változására és ennek időbeli dinamikájára is, továbbá összehasonlítjuk azok előfordulását a Magyarországon és külföldön elhangzott beszédekben.

A kutatáshoz meghatározott kulcsszavak közé tartozik a „menekült”, a „bevándorló”, a „migráns”, illetve a „migráció” és a „bevándorlás”. Elemzésünk eredményei alapján például beazonosítható, hogy mely ponton változik meg Orbán Viktor politikai kommunikációja; mikortól kerül háttérbe a „menekült” és „bevándorló” szavak használata, és válik dominánssá a „migráns” kifejezés a beszédekben. Reflektálunk a korábbi kutatási eredményekre is, hiszen a munkánk során találtak szépen illeszkednek azokhoz.

Megjelent
2022-12-22
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok