Quae Mutatio Rerum – A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle centenáriumára

  • Dr. Geges József
  • Dr. Vasas Lívia
Kulcsszavak: bőrgyógyászat/történet, történet/20. század, történet/21. század, folyóirat/történet, évfordulók, orvostörténet

Absztrakt

1923-ban megjelent Bőrgyógyászati, Urológiai és Venerológiai Szemle (BUVSZ) – mai nevében már Urológiai nélkül (BVSZ) – jelentős állomása a hazai orvostudományi folyóiratok kiadásának történelmében. A szerzők
a lap 100. éves évfordulója kapcsán a BVSZ formai átalakulásának történetiségét vizsgálják és csak a legszükségesebb mértékben utalnak tartalmi változásokra. Ezzel eltérnek a hasonló írások megszokott elemzési módjaitól, de körültekintően bemutatják, hogy Szemle miként alkalmazkodott a tudományos közlés szüntelen kihívásaihoz. Bemutatják a szerkesztőségek áldozatos munkáját, mellyel átvezették a lapot a 21. századba, hogy a megújult színvonalas nyomtatott kiadás mellett, miként foglalta el helyét a digitális világban. A történeti áttekintése után a szerzők megvizsgálták a nemzetközileg elfogadott, hitelesnek tekinthető bibliográfiai adatbázisokból kinyerhető,
BVSZ-szel kapcsolatos adatokat. A lap jelenlegi pozíciójának bemutatásakor a tényszerűségre törekedtek és nem a jelenlegi eredményt kiváltó okok elemzésére. Kiemelten
azokat a nyílt elérésű adatforrásokat vizsgálták, amelyeket sokan figyelnek és kellően tudományos információs
halmazzal, valamint megbízható kereső algoritmusokkal dolgoznak. A szerzők úgy vélik, hogy írásukkal a Szemle 100. éves évfordulójáról kívántak megemlékezni, de a BVSZ jövőbeli tartalmi fejlődése szempontjából fontos
Open Journal System (OJS) előnyeinek bemutatásával megmutatják az utat a nemzetközi adatbázisokba történő bekerülés felé is.

Megjelent
2023-04-03
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek