Genodermatózisok kutatása a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán

  • Dr. Nagy Nikoletta
  • Dr. Danis Judit
  • Dr. Ádám Éva
  • Prof. Dr. Széll Márta
Kulcsszavak: monogénes bőrbetegségek, genodermatosis, CYLD kután szindróma, genotípus-fenotípus összefüggések, haplotípus és funkcionális vizsgálatok

Absztrakt

A genodermatózisok kutatása Kemény Lajos Professzor Úr támogatása mellett a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán 2010-ben kezdődött el. A témából az évek alatt egyre komplexebb kutatási terület lett. Az azóta eltelt években, 28 tudományos közlemény, 5 PhD fokozat és 1 nagydoktori születetett a témából. Köszönettel és hálával tartozunk Kemény Lajos Professzor Úrnak, hogy a kezdetektől támogatta munkánkat és, hogy ebben a színvonalas és komplex munkában részt vehettünk. Reményeink szerint eredményeinkkel hozzájárultunk a monogénes bőrbetegségek genetikai hátterének felderítéséhez, a genotípus-fenotípus összefüggések feltárásához, pathomechanisztikus aspektusainak tisztázásához és a jövőben terápiás eljárások kidolgozásához is.

Megjelent
2023-05-18
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek