Az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán a melanoma malignum sebészi kezelésében történt változások az elmúlt évtizedben

  • Dr. Varga Ákos
  • Dr. Bende Balázs
  • Dr. Baltás Eszter
  • Dr. Németh István Balázs
  • Dr. Varga Erika
  • Dr. Vass Gábor
  • Dr. Kis Erika
  • Prof. Dr. Oláh Judit
  • Dr. Varga János
  • Dr. Kocsis Ádám
Kulcsszavak: vékony melanoma, vasta melanoma, őrszemnyirokcsomó, biopszia

Absztrakt

Közepes vastagságú (1-4 mm abszolút tumorvastagság) melanoma malignumban a nagy esetszámú nemzetközi multicentrikus vizsgálatok kimutatták az őrszemnyirokcsomó-biopszia (SNB) relevanciáját, ugyanakkor vékony (<1 mm) és vastag (> 4 mm) melanomák esetében az indikáció tekintetében sokáig nem volt teljes konszenzus. Klinikánkon ezen 2 vitatott betegcsoport esetében vizsgáltuk az őrszemnyirokcsomó pozitivitás klinikopathológiai prediktor faktorait és a beavatkozás elvégzésének lehetséges előnyeit.

Megjelent
2023-05-18
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek