Fényvédelem a photodermatosisok kezelésében

  • Dr. Csehely Csilla
  • Dr. Gellén Emese
  • Dr. Sawhney Irina
  • Dr. Remenyik Éva
Kulcsszavak: photodermatosis, fényvédelem, akcióspektrum, idiopathiás photodermatosisok, phototoxikus és photoallergiás reakció, porphyria, genophotodermatosisok, photoaggravált kórképek

Absztrakt

A fényérzékeny bőrbetegségeket összefoglaló néven photodermatosisoknak nevezzük. A fényérzékenység vagy normál fényre adott fokozott és/vagy szokatlan reakció, vagy a szokásostól alacsonyabb dózisú/összetételű fényre adott
klinikai tünetekben megnyilvánuló bőrreakció. Genetikai és környezeti tényezőknek különböző mértékben szerepük van a kialakulásukban. Metabolikus, immunológiai vagy ismeretlen (idiopathiás) mechanizmusok útján fejlődhetnek ki a tünetek. A kiváltó fény kerülése, a fényvédelem sok esetben alapvető fontosságú a bőrtünetek prevenciójában és a photodermatosisok kezelésében. A betegek életminőségét azonban nemcsak a tünetek, hanem maga a fényvédelem mindennapi alkalmazása is jelentősen negatívan befolyásolja. A közleményben a szerzők rávilágítanak arra, hogy a különböző photodermatosisok esetén a patomechanizmusuktól függően különböző speciális fényvédelemre van szükség, nem elegendőek az átlag populációban alkalmazott metódusok. Betegség (akcióspektrum)-specifikus, hatékony és minél egyszerűbben alkalmazható fényvédelmi módszerek alkalmazása kívánatos.

Megjelent
2023-11-06
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek