Negyvenéves a Debreceni Bőrklinikán működő Égési Osztály

  • Dr. Juhász István
  • Dr. Szabó Éva
  • Dr. Erdei Irén
  • Dr. Jelei-Kluch Lenke
  • Dr. Kiss Hanna
  • Dr. Péter Zoltán
Kulcsszavak: korszerű égés ellátás, égés osztály, Bőrklinika

Absztrakt

Az égett betegek gyógyítása sokáig a bőrgyógyászati profilú kórházi osztályokon, illetve bőrklinikákon történt, amit akkoriban az égett bőr hólyagos bőrbetegségekhez való hasonlósága és a bőrgyógyászatok konzervatív sebkezelésben,
valamint a sérült bőr ápolásában való jártassága indokolt. Később, ahogy az égések patomechanizmusáról és az égésbetegség kialakulásáról szerzett ismeretek bővültek, valamint az égett betegek ellátásában a sebészi megoldások kerültek előtérbe, egyre inkább az erre szakosodott osztályoké lett a vezető szerep az égett betegek komplex ellátásában. Előbb a tengerentúlon, majd Európa és a világ többi részén, így a szocialista blokk országaiban is sorra szerveződtek a specializált égési osztályok. Ennek köszönhetően az égések ellátását ma már döntően vagy önálló centrumok, vagy traumatológiához, sebészethez, gyermeksebészethez, plasztikai sebészethez esetleg intenzív terápiás egységhez csatolt részlegek végzik. Debrecenben az égésgyógyászat ma már csaknem egyedülálló módon a bőrgyógyászat intervenciós ágával, a bőrsebészettel szövődött egybe, így az a Bőrklinika szervezeti és működési egysége keretében üzemel. Az osztály 1983-ban történt megalapítása óta fokozatosan az aktív szemléletű égéskezelés került előtérbe. Az eltelt negyven évben a klinika élen járt a korszerű terápiás lehetőségek, a fluidizációs terápia, a negatív nyomású sebkezelés (NPWT), a bőrhiányok biotechnológiai fedésében, így a tenyésztett keratinocyta szuszpenzió és sheet, az irha helyettesítő megoldások (Alloderm®, Integra®) alkalmazásában. Az égési osztály és a szakma specifikus intenzív részleg műszerezettségének folyamatos és jelentős mértékű fejlesztése révén a nagykiterjedésű mély égések és egyéb intenzív ellátást igénylő bőrgyógyászati krízis állapotok eredményes kezelése is lehetségessé vált az osztályon. Az osztály nemzetközi kapcsolatrendszere és publikációs aktivitása a magyarországi égésosztályok között élen járó. Az utóbbi évek kedvezőtlen folyamatai, az orvosi és nővér ellátottságban jelentkező nehézségek ellenére az osztály továbbra is töretlenül, a mai szempontoknak megfelelő magas szakmai színvonalon igyekszik az égett betegek korszerű ellátását biztosítani.

Megjelent
2023-11-06
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek