The Practice of National Constitutional Courts Concerning Migration and Refugee Affairs – The Czech Republic

Keywords: Constitutional Court of the Czech Republic, European Union, migration, asylum, comparative method

Abstract

This article focuses on the relationship between the Czech Constitutional Court and European Union law, with an emphasis on asylum and migration policies. After introducing the Czech Constitutional Court, the article focuses on its relevant case laws in relation to European Union law and the transfer of powers from the Czech Republic to the Community institutions. Thereafter, it explores whether the Czech Constitutional Court perceives asylum and migration issues as part of the Czech constitutional identity, which the European Community must not interfere with, and presents the basic legal framework within which the Constitutional Court considers these issues. Finally, it examines the comparative method of interpretation in the case law of the Constitutional Court, supplemented by extensive citations of relevant decisions of the Constitutional Court.

References

Blahož, J. (1995) ‘Vznik a počátky vývoje ústavního soudnictví’, Právník, 134(5), pp. 419–447.

Blažek, P. (2023) ‘Ústavní soud je nejmocnější orgán veřejné moci v zemi’, Česká justice, 14 May [Online]. Available at: https://www.ceska-justice.cz/2023/05/ministr-spravedlnosti-blazek-ustavni-soud-je-nejmocnejsi-organ-verejnemoci-v-zemi/ (Accessed: 7 November 2023).

Bobek, M., Bříza, P., Hubková, P. (2022) Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck.

Gerloch, A. (2013) Teorie práva. 6. aktualizované vydáni. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Kosař, D., Vyhnánek, L. (2018) ‘Ústavní identita České republiky’, Právník, 157(10), pp. 854–872.

Krejčí, J. (1948) ‘Ústavní soud’ in Hoetzel, J., Weyr, F. (eds.) Slovník veřejného práva československého Svazek 5. Brno: Rovnost, p. 1098.

Langášek, T. (2011) Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Největší důvěru mají Češi dlouhodobě v Ústavní soud, BIS věří méně než polovin (2021) Aktuálně, 27 August [Online]. Available at: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejvetsi-duveru-maji-cesi-dlouhodobe-v-ustavni-soud/r~163cfdf0073d11ecb91a0cc47ab5f122/ (Accessed: 7 November 2023).

Pavlíček, V., Gronský, J., Hřebejk, J. (2015) Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges.

Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. (2016) Ústava České republiky: Komentář. Praha: C. H. Beck.

Published
2023-12-28
How to Cite
Otta Šimon. (2023). The Practice of National Constitutional Courts Concerning Migration and Refugee Affairs – The Czech Republic. Law, Identity and Values, 3(2), 211-237. https://doi.org/10.55073/2023.2.211-237
Section
Articles