Információk

Tisztelt Olvasónk!

Köszöntjük az 1876-ban alapított Magyar Könyvszemle, könyv- és sajtótörténeti folyóirat honlapján.

A Magyar Könyvszemle az egyik legrégibb folyamatosan megjelenő magyar folyóirat, egyúttal a világ legelső könyvtörténeti lapja (!) 2024-ben már a 140. évfolyam lát napvilágot. A folyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia alapította, lapgazdái az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár. A Magyar Könyvszemle története a hazai folyóirat-kiadás és -kultúra fontos fejezetét alkotja. A folyóirat egyszersmind ma is a könyvszakma, a medievisztika, a reneszánszkutatás (ezeken belül főként a kodikológia), a kora újkori, az új- és modernkori sajtótörténet és az ezekkel összefüggő irodalom- és művelődéstörténeti stúdiumok legrangosabb hazai fóruma: nagyon sok és sokféle, a magyar könyvvel kapcsolatos tudományos témával foglalkozik. A szorosabb értelemben vett könyvtártudomány természetesen szintén jelentős szerephez jut benne, a folyóirat mégsem tévesztendő össze a különféle könyvtári figyelőkkel, szellemi horizontja ezekénél sokkal tágabb. Színvonalas akadémiai fórum, ahol mindig érdemes és célszerű a legújabb kutatási eredményeket közzétenni. Noha a lap történeti érdeklődése hagyományosan nagyon erős, a modern kori könyvtörténet és az ezzel összefüggő irodalomtörténet is helyet kap benne.

Külföldi, neves szerzők is gyakran publikálnak itt, és a lap sokszor szemlézi a tárgykörébe tartozó idegen nyelvű szakmunkákat. A Szemle rovat a könyves szakma érdeklődésébe tartozó magyar és külföldi kiadványok egyedülállóan gazdag kritikai fóruma.

A folyóirat rovatai: Tanulmányok, Közlemények, Figyelő, Nekrológ, Bibliográfia, Szemle. 

 A Magyar Könyvszemle nemzetközi szinten is elismert orgánum, az EBSCO tagja. Papíron, nyomtatásban is megjelenik, korábbi számai online is elérhetők OSZK Elektronikus Periodika Archívumán (EPA) és az EBSCO-n keresztül.

A folyóiratot az MTMT indexálja és a REAL archiválja. A cikkek DOI azonosítóval jelennek meg.

Monok István
főszerkesztő