La Langue János (Jean Baptist Lalangue): „A’ magyarországi orvos vizekről, és a’ betegségekbenn azokkal való élésnek szabott modjairól” írt könyvének (Nagykároly, 1783) változatai.

  • Lajos Borda

Absztrakt

A luxemburgi születésű (1743), Bécsben orvosdoktori diplomát szerzett Jean Baptist Lalangue-re tanára, Gerard van Swieten (1700–1772), a Habsburg Birodalom egészségügyének szervezője hívta fel Mária Terézia figyelmét. Tanulmányai befejeztével az uralkodó kinevezte Varasd vármegye főorvosának. Lalangue elsajátította a horvát nyelvet, és élete végéig hivatalában maradva (1799) Varasdon élt és működött. Munkássága kiterjedt a gyógyvizek leírására, 1779-ben Zágrábban latinul és horvátul egyaránt könyve jelent meg Horvátország és Szlavónia vizeiről (Tractatus de aquis medicatis regnorum Croatiae et Slavoniae). E munka párdarabja a magyarországi gyógyvizekről készült, és a nagykárolyi Károlyi Nyomdában jelent meg 1783-ban latinul: De aquis Hungariae medicatis, és magyarul: A’ magyarországi orvos vizekről, és a’ betegségekbenn azokkal való élésnek szabott modjairól címmel. Lalangue e művének alapul szolgált Heinrich Johann Nepomuk von Crantz (1722–1799) 1777-ben megjelent Die Gesundbrunnen der Österreichischen Monarchie című munkája. A nyomdát a latin és a magyar nyelvű kiadás megjelenésekor Joseph Sigismund Klemann bérelte, aki 1782 és 1797 között volt bérlő. Klemannról sokat nem tudunk, annyit azonban igen, hogy részeges volt és figyelmetlenül dolgozott, erre utal itt ismertetett könyve is. A nyomtatvány több magán- és közgyűjteményben megtalálható. Könyvtáramban két, eltérő terjedelmű változat van.

Megjelent
2024-04-14
Rovat
Közlemények