Egy 18. századi magyar szabadkőműves könyvtár kötetei

Absztrakt

Tüskés Gábor Szabadkőműves imakönyv Nagybajomban című kiváló tanulmányában az ún. Betbuch egyik különleges példányaként írja le a Darvas Ferenc ex librisével ellátott kötetet. A szabadkőműves imakönyv utolsó lapján Darvas pecsétjén kívül egy másik, egy szabadkőműves pecsét is látható.
Ugyanezt a szabadkőműves pecsétet találta meg Tüskés Anna is Blaise Pascal kétkötetes Litterae provinciales-ja 1700-as kölni kiadású példánya5 köteteinek címlapján. Ezekbe a kötetekbe is be van ragasztva Darvas Ferenc ex librise, sőt bennük van Darvas édesapjának, Darvas Józsefnek a possessorbejegyzése is.

Információk a szerzőről

László Vári, művelődéstörténész, független kutató

Vári László (szül. 1954), nyugalmazott egyetemi informatikai oktató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt diákja. A  magyarországi szabadkőművesség témakörében számos magyar és angol nyelvű publikáció szerzője: Hadik-Barkóczy Ilona és a szabadkőművesek, Aetas, 2012. évf. 27. sz. 3. szám, 49-62. o.; Vári László - Orbán Róbert - Péter László: A Magyarországi Szabadkőművesek Reform Nagypáholya, Aetas, 27. évf. 2012. 3. sz. 3., pp. 145-165.; Pulszky Ferenc szabadkőműves korszakai in Guillermo De Los Reyes & Paul Rich (szerk.): Getting The Third Degree, Fraternalism, Freemasonry and History, Westphalia Press, Washington, 2016. pp. 137-146.; An Unknown Eastern Star Chapter in Hungary, Wiener Jahrbuch für historische Freimaurerforschung Nr. 36/2016, pp. 418-429.
Előadásokat tartott többek között hazai és nemzetközi konferenciákon: World Conference on Fraternalism, Freemasonry & History, Párizs 2015; International Scientific Conference: Freemasonry In Central Europe, Presov (Eperjes) 2017, XV Simposium Internacional de Historia de la Masoneria Española, Lisszabon 2018.

Megjelent
2024-04-14
Rovat
Közlemények