Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású botanikai és zoológiai könyvei

  • Ágnes Sallai MTA Könyvtár és Információs Központ
  • Ádám Szabó MTA Könyvtár és Információs Központ

Absztrakt

Jelen tanulmány célja a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) 1826-os alapító állományában található azon könyvek ismertetése, amelyek szerepet játszottak a magyarországi botanika és zoológia történetében, akár a hazai flórára és faunára vonatkozó tartalmuk, akár magyarnyelvűségük, akár a szerző magyarországi kötődése miatt. Az említett könyvállományt egy magyar főúri család, a Telekiek nevében ajánlotta fel az országgyűlésen Teleki József az előző évben alapított Akadémia javára. A gyűjteményrész alapos és részletes vizsgálata azonban az Akadémiai Könyvtár történetének első évtizedeiben bekövetkezett események miatt komoly nehézségekbe ütközött. Cikkünk megírását az tette lehetővé, hogy fiatal kutatói ösztöndíj keretében elkészült az alapító gyűjtemény tételes feldolgozása, a témaválasztáshoz pedig a Magyar Biológiai Társaság I. Tudománytörténeti Szimpóziuma szolgáltatott alkalmat, melyen az Akadémiai Könyvtár a Telekiek a tudomány szolgálatában című poszterrel vett részt.

Megjelent
2019-06-13
Rovat
Tanulmányok