Olvasók, könyvek, könyvgyűjtők Győr városában

(1770–1820)

  • Ágnes Dóbék MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Absztrakt

Az 1970-es évektől meginduló országos könyvtártörténeti kutatásokban Győr város könyvtári kultúrája kevés szerepet kapott. A 18. századból Széchényi Pál kalocsai érsek Győrött fellelt 25 könyvét összeíró, 1710-ben publikált jegyzék az első forrás, amelyet közzétettek. Horváth József, aki több tanulmányt írt a 17–18. századi Győr könyves kultúrájáról, két hagyatéki jegyzéket ismertetett. Ezek közül az egyik a Mikovics János pápóci prépost halálakor felvett lajstrom, amelyben 136 könyv van feljegyezve. A leltár készítésére kiküldött személyek részletes listát készítettek, valószínűleg érdekelték őket a könyvek. A kötetek nagy része latin nyelvű, de van köztük néhány magyar, olasz és német mű is. A másik közzétett hagyatéki jegyzék Vida Lászlóé, aki Győr vármegye főszolgabírójaként halt meg, hátrahagyott javairól 1781-ben készítettek inventáriumot.

Megjelent
2019-12-19
Rovat
Tanulmányok