Hodászi tételei (1610)

Megjegyzések az RMNy 1009 leírásához

  • Csaba Fekete Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen

Absztrakt

Újfalvi Imre (kb. 1560–post 1616) ügyének első zsinati tárgyalása idején avatásra és beiktatásra jelentkezett ifjú prédikátorok 1610. november 7-ére kitűzött vizsgáztatására fogalmazott meg Tiszántúl szuperintendense 16 tételt az esperesek testülete képviseletében (nomine reverendi dominorum seniorum) és jóváhagyásával. Ugyanezen a napon írta alá első reverzálisát Újfalvi Imre, ezzel degradálása megszűnvén, Váradon újra elfoglalta előbbi esperes-lelkészi tisztségét. A tételek napvilágot láttak nyomtatásban a következő esztendő folyamán, majd Hodászi Pap Lukács elküldött egy példányt egykori mesterének, David Pareus professzornak Heidelbergbe. Ő erre csak Hodászi halála (1613. május 17.) után válaszolt, 1614. augusztus 5-én. Pareusnak ezt a levelét, későbbi levelével együtt, közreadta egy évszázaddal később Debreceni Ember Pál (1660–1710). Ugyanakkor közreadta a 16 tételt is. Az újraközlés említése hiányzik az RMNy leírásából.

Megjelent
2019-11-06
Rovat
Közlemények