Elpusztult és lappangó brünni Thuróczy-példányok

  • Farkas Gábor Farkas Országos Széchényi Könyvtár

Absztrakt

Andrássy Ignác Thuróczy-krónikája (C) utáni nyomozás több, ma már lappangó vagy elpusztult példány történetét hozta elő. Ilyen volt például Jankovich Miklós és Farkas Lajos bibliofil gyűjtők kötetei, melyek sorsáról ma már csak feltételezéseink vannak. Az irattári anyagban felbukkant példány (A) - melyet eredetileg az 1873-as bécsi világkiállításra szántak, majd a magyar nyomdászat 400. évfordulójára az Akadémián rendezett tárlat egyik éke lett - könnyen elképzelhető, hogy még Jankovich valamelyik gyűjteményével került 1830 után a Nemzeti Múzeum könyvtárába. Farkas Lajos Thuróczy-krónikáját (B) pedig e kiállítás megnyitása után pár hónappal, 1873 őszén vehette kezébe Fraknói Vilmos. Elmondhatjuk tehát, hogy 1875 végére három példányt (A-C) is őriztek a ritkább brünni kiadásból a nemzeti könyvtárban.

Megjelent
2020-04-14
Rovat
Tanulmányok