Esterházy Pál nádor levelezése a római Szentszékkel

Forrásközlés a vatikáni levéltárból

  • Péter Tusor PPKE

Absztrakt

Esterházy Pál „szűk kényszerpályán érvényesítette politikai befolyását. Magyarország kiemelkedő jelentőségű államférfija, politikai pályájának ismerete nélkül csonka a Magyar Királyság történelme… - írja R. Várkonyi Ágnes egyik utolsó tanulmányában. Jelen közlemény e politikai pálya egyik mozzanatához kíván adalékkal szolgálni a vatikáni levéltárból. Esterházy nádor és a Szentszék érintkezéseinek ténye nem ismeretlen. Szintén Várkonyi Ágnes említi, miszerint, „egyedül Esterházy Pál nádorról tudjuk, hogy a velencei követtel, a pápával és nunciusával levelezett, kereste a magyar politika közvetlen európai kapcsolatait”. Megállapításait mindenekelőtt a pozitivista történetírás közléseire alapozza. Francesco Buonvisi nuncius szerepe nádorrá Esterházy választásában Fraknói Vilmos klasszikus monográfiájának köszönhetően régóta tudott. Ugyanő közli röviden, hogy „Esterházy nádor hálául a török basának zsákmányul ejtett, roppant értékes, feliratokkal teli zászlaját küldte el a pápának, mégpedig mint a „magyarok atyjának, a magyar nemzet hódolata jeléül”.

Megjelent
2019-12-19
Rovat
Tanulmányok