Formularium ecclesiae Strigoniensis, edendo operi praefuerunt Petrus card. Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor, coadiuvantibus Gabriele Sarbak, Theresia Horváth, Adamo Porubszky, Budapest, MTA–PPKE–ELTE, Gondolat Kiadó, 2018

  • Szilárd Süttő Miskolci Egyetem

Absztrakt

Az „esztergomi egyház formuláskönyve” cím alatt megjelent vaskos kötet egyfajta „2 in 1” forráskiadással gazdagította a magyar történettudományt, illetve segéd- és társtudományait, amennyiben az egyes számú cím lényegében két - bár egymásra épülő - formularium kiadását jelenti. Ezek közül az első, „a magyar egyházi bírósági gyakorlat első átfogó formuláskönyve” (Bónis György, Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv = Levéltári Közlemények, 44-45[1974], 89-101, az idézet: 93.) Beneéthy Mátéé, az esztergomi szentszéki bíróság jegyzőjéé, amely a benne keltezéssel előforduló darabok tanúsága szerint legkésőbb 1504-től tartalmaz okleveleket 1512-ig, Beneéthy feltételezett haláláig.

Megjelent
2019-12-19
Rovat
Szemle