A Romániai Evangélikus Egyház Gyűjtőlevéltárának a reformációhoz kapcsolódó nyomtatványai

  • András Bándi Romániai Á. H. Evangélikus Egyház Központi Levéltára - Nagyszeben

Absztrakt

A Romániai Evangélikus (Szász) Egyház Gyűjtőlevéltárának régi könyvállománya, a jelenlegi katalogizálási állapotot tekintve, ötvenkilenc 16. századi kötetet számlál, a kolligátumok magas száma miatt ez 126 könyvcímet tesz ki. A legkorábbi, Christoph Hegendorf 1529-ben, Wittenbergben (Hans Lufft nyomdájában) megjelent Dialogi puerilese, amely korábbi tanára, Petrus Moselanus Paedologiájávalvan egybekötve. A reformációhoz kapcsolódó nyomtatványok, ti. a reformátorok művei és az általuk kiadott szövegkiadások, bibliafordítások, ágendás könyvek stb. szám szerint nem haladják meg az ötvenkettőt. Túlsúlyban vannak a halotti prédikációk, az énekeskönyvek, versgyűjtemények, valamint az áhítatos irodalom.

Megjelent
2019-12-19
Rovat
Közlemények