Secunda pars breviarii – A 13. századi esztergomi breviárium kottás szanktoráléjának rekonstrukciója felé

  • Gábriel Szoliva Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Egyházzene Tanszék, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet

Absztrakt

Minden kódexkutató életében kivételes ajándék, amikor egy elveszett, de történeti forrásokból ismert, esetleg a szakma jeles képviselői által korábban leírt vagy feltételezett kézirat nyomára bukkan. A közelmúltban ilyesféle tapasztalatban volt részem Zágrábban, a katedrális és a káptalan középkori kéziratait, valamint korai nyomtatványait őrző érseki gyűjteményben (Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije). A székesegyház 15. századi, MR 21 jelzetű kottás himnáriumának kiadásán dolgozva arra kértem a horvát kollégákat, hogy engedélyezzék a könyvtár kódextöredékeinek teljeskörű vizsgálatát. Minthogy a gyűjtemény jelentős mennyiségű 15–17. századi nyomtatványa jórészt középkori pergamentöredékbe van kötve, abban reménykedtem, hogy elveszett vagy teljes kötet formájában ma már nem létező kottás zágrábi himnáriumok leveleiből találok néhányat, és azokkal teljessé tehetem készülő bevezető tanulmányomat. Arra is volt némi esély, hogy közvetlenül a vizsgált MR 21-es himnáriumból származó, annak lakúnáit pótló kötésdarabokat azonosítsak. 2019. január 7–11. között 3564 kötetet vizsgáltam meg. A felbukkant anyag messze túlszárnyalta korábbi elképzeléseimet, noha egyik említett várakozásom sem teljesült be.

Megjelent
2020-04-14
Rovat
Tanulmányok