Batthyány Lajos nádor katalógusa (1743) különös tekintettel a magyar vonatkozású és antik anyagra, valamint a Theologici szakra

Az Akadémiai Könyvtár Batthyány-könyvállománya és Batthyány Lajos katalógusa

  • Szabolcs Hursán MTA Könyvtár

Absztrakt

1838-ban Batthyány Gusztáv gróf Teleki József elnöknek írt levelében ajánlotta fel rohonci könyvtárát a Magyar Tudós Társaságnak. Ez után nem sokkal tette Batthyány Kázmér, Gusztáv testvére is ajánlatát, aki kisbéri birtokának jóval kisebb könyvtárát (2660 kötetes) is a Tudós Társaságnak ajándékozta. A két családi könyvtár felajánlásával megközelítőleg körülbelül 30 ezer kötet került a társaság tulajdonába. A könyvállomány nagyon sokáig a történeti érdeklődés látókörén kívül maradt. Ebben nagy szerepe lehetett egyrészt annak, hogy az állományt nem kezelték elkülönítve a könyvtár állományának egészétől (szemben az Akadémiai Könyvtár alapító, Teleki-féle könyvállományával). Továbbá a könyvadomány átvételében eljáró Toldy Ferenc titoknok és különösen a természettudós, matematikus Nagy Károly megjegyzései alapján megállapíthatjuk, hogy a korban a sajátosan értelmezett nemzeti tudományosságot propagáló értelmiségi közeg meghatározó alakjai nem igazán lelkesedtek a kapott könyvállományért és nem is igyekeztek a Batthyány család könyvtárait, mint fontos kulturális örökséget a közvélekedésbe átvinni.

Megjelent
2019-12-19
Rovat
Tanulmányok