Wie fromm waren die Humanisten?, hrsg. von Berndt Hamm, Thomas Kaufmann, Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 33.) 359 p.

  • István Monok

Absztrakt

A 2013-ban, Wolfenbüttelben rendezett konferencia 2016-ban megjelent anyaga sok szempontból aktuális. Akkor is, ha a kötet szerkesztői, az előszó szerzői, ahogy a konferencia előadói is, következetesen kerülték az anakronisztikus aktualizálását a témának. Ugyanakkor, az értelmiségi soha sem tudja kivonni magát a saját korának kérdésfeltevései, illetve szelleme (Zeitgeist) alól, ezért tudták már az ókori történetírók is, hogy Tacitus véleménye - sine ira et studio - ide vagy oda, a történetírás is csak kidolgozott vélemény, vagyis nem lehet „harag és részrehajlás” nélkül. Az is igaz, hogy ez a vélemény nagyon messze áll azokétól, akik a ma divatosmemory history jegyében, azt újságírósítva, azt mondják - és sajnos néha gondolják is -, hogy „az igazság az, amit elhitetünk az emberekkel”.

Megjelent
2019-11-06
Rovat
Szemle