A Retter der Antike, Marquard Gude (1635–1689) auf der Suche nach dem Klassikern, hrsg. von Patrizia Carmassi, Wiesdaben, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Forschungen, 147), 576 p.

  • István Monok Szegedi TE, BTK, Kulturális Örökség és Humáninformációtudományi Tanszék

Absztrakt

Miről szól egy tanulmánykötet? Nyilván a benne szereplő esettanulmányok tartalmáról, illetve arról a szakmai koncepcióról, amely összefogja, tartalmában összetartja a kötetet. Ezt a koncepciót a szerkesztők bevezetése, vagy utószava általában expressis verbis is tartalmazza. De ismerjük a mondást, „de captu lectoris…”, vagyis minden olvasónak van külön olvasata is a könyvről, vagy csak éppen egy-egy, benne szereplő írásról. Továbbgondolkodva azonban világos az is, hogy a kötet megjelenési időpontja sem mindegy az „olvasat” szempontjából. Lehetünk ebben a kérdésben kételkedők, hiszen egy-egy szimpózium anyagát általában akkor adják ki, ha pénzt találnak rá, és a résztvevők - általában késve - leadják tanulmánnyá formált előadásaik szövegét.

Megjelent
2019-12-19
Rovat
Szemle