Melius Juhász Péter, Hitviták és könyörgések, szerk. Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei, 2022 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)

  • János Heltai Országos Széchényi Könyvtár

Absztrakt

Melius Juhász Péter fáradhatatlan munkássága első összegzésének a Bartha Tibor által szerkesztett Studia et acta ecclasiastica című sorozat 1967-ben megjelent második kötete tekinthető: A Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve. Az ezt követő évtizedekben számos részlettanulmány és főként igényes facsimile kiadványok jelezték a Melius tevékenységének jobb megismerésére irányuló törekvéseket és igényt. Az életmű egészére vonatkozó rendszeres kutatás azonban nem folyt. A most bemutatandó válogatás, amely a Győri János által szerkesztett A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai elnevezésű sorozatban jelent meg, reményeink szerint ennek a munkának az origójává válik majd.

Megjelent
2024-04-14