Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Szerk.: Perger Péter. Budapest, 2016. Argumentum Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár /A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 8./ 213 p.

  • Edina Zvara

Absztrakt

Dörnyei Sándor hosszú évtizedek óta olyan munkát folytat, amely kutatótársainak (könyv-, sajtó-, gyógyszerész, orvos- és művelődéstörténészek) nagy segítséget jelent: alapkutatásokat végez, forrásokat gyűjt össze, s mindezt hangyaszorgalommal. A köszöntő kötet címe ezért is találó. Johann Weber Janus bifronsának címlapjáról került a kötet borítójára az az embléma, amely kettősségbe sűríti az Ünnepelt sokoldalúságát, s ahogy az előszóban olvashatjuk: egy szakál-las figura kezében lombikot tart, amely gyógyszerészeti és orvostörténeti munkásságára, az előtte lévő könyvek pedig az előbbiek tudományos művelésére, továbbá bibliográfusi tevékenységére és kutató személyére utalnak.

Megjelent
2017-11-07
Rovat
Szemle