Női hálózatok és a 19. századi divatlapok

A Magyar Bazár és olvasóközönsége

  • Zsolt Mészáros

Absztrakt

A szakirodalomban közismert a sajtó térbeli és az ettől elválaszthatatlan szóbeli dimenziója. Az újságot behálózó szóbeli érintkezések - a pletykáktól, a társalgáson át a vitákig - visszavezethetők városi közösségi terekre. Erre utalnak például a korai folyóiratcímek, mint a lipcsei Das Courieuse Caffee-Haus zu Venedig(1698), a milánói Il Caffè (1764-1766), vagy a korabeli Európában mintaadónak számító angol Spectator (1711-1712), amelynek esszéihez a képzeletbeli Specta-tor Club szolgáltatta akeretet. Később, a piacosodás kibontakozásával a hason-latokban felbukkan az áruház képe is. Mallarmé 1892-ben úgy beszél a hírlapok tárcarovatairól, mint sugárutak csillogó kirakatú boltjairól.

Megjelent
2017-12-13
Rovat
Tanulmányok