Vörösmarty Mihály gimnáziumi latintankönyveinek azonosítása Ovidius-fordításai alapján

  • Violetta Ivett Vámos Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Absztrakt

Vörösmarty Mihály klasszikus műveltségének rétegzettségével a legalaposabban Horváth Károly foglalkozott A klasszikából a romantikába című monográfiájában: a szakirodalomban ő tett kísérletet először a költő fiatalkori költészetében megtalálható antik hatások összefoglaló ismertetésére. Az antik szöveghatások kapcsán vizsgálatának tárgyát a költő iskolás- és ifjúkori szövegei jelentették, ezek között több iskolai feladatként elkészített latin és magyar nyelvű vers és latinból való versfordítás.

Megjelent
2020-12-30
Rovat
Tanulmányok