Ismeretlen 18. századi magyarországi nyomtatványok

  • Éva Knapp

Absztrakt

Az elmúlt néhány évben több Ma-gyarországon készült bibliográfiailag ismeretlen 17-18. századi nyomtatványt mutattam be. Leg-utóbb a retrospektív nemzeti bibliográfiában regisztrálatlan, elsősorban áhítatirodalmi munkákra hívtam fel a figyelmet. Így például Esterházy (I.) Pál imádságainak szövegkörnyezetében egy eddig ismeretlen soproni latin nyelvű imádságoskönyvet ismertettem (Clavis, per quam reserantur coeli: seu Methodus, in qua in dies ardenter Deum trinum et unum adorandi, Dei Virgineam Matrem honorandi, Sanctos invocandi proponitur, pietate illustrissimi Domini Domini comitis Sigismundi Szecsenyi de Fölsö Vidék Bellatincz, Egervár etc. etc. luci data, Sopronii, Typis Philipp. Joan. Ren-nauer Typograph. 1739 - megjelenési év a Tabula temporaria Festorum Mobilium kezdőévéből). A Martin von Cochem Magyarországon című kiadvány második kötetében a számos bibliográfiai-lag ismeretlen 19. századi imádságoskönyv mellett hat regisztrálatlan 18. századi kiadást írtam le, melyből négy példány szerint is ismert.2 Ebben a dolgozatban további négy, regisztrálatlan 18. századi, különféle műfajú nagyszombati és pozsonyi nyomtatványra hívom fel a figyelmet.

Megjelent
2017-11-07
Rovat
Közlemények