Matthaeus Tympius retorikai vonatkozású művei Magyarországon

  • Éva Knapp ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Absztrakt

Matthaeus Tympius német katolikus teológus, retorikatanár és hitszónok számos prédikáció-, exemplum- és loci communes gyűjtemény, valamint retorikai ké-zikönyv, vitairat és morális-didaktikus mű szerzője, fordítója, a münsteri egye-tem megalapításának és egy jobb iskolarendszer szorgalmazója mintegy húsz éves oktatói tapasztalat után, a 17.   század első két évtizedében adta ki munkáit. Összesen mintegy nyolcvan, nagyobbrészt latin, kisebb részt német nyelvű mű kapcsolódik a nevéhez, melyek többnyire Köln, Münster és Mainz nyomdáiban jelentek meg. Halála után egy ideig még folytatódott életművének sikere, a német nyelvterületen kívül azonban könyvei csak elvétve láttak napvilágot. Magyaror-szágon egyetlen munkája sem jelent meg; legközelebb Prágában a Clementinum nyomdájában készült egy posztumusz kiadás 1686-ban.

Megjelent
2017-05-07
Rovat
Tanulmányok