A Bácsmegyey ismeretlen első kiadása

  • István Torda
Kulcsszavak: irodalomtörténet, magyar, 18. század, kiadástörténet

Absztrakt

Okkal-joggal tekinthette lezártnak a szakirodalom Kazinczy németből magyarított románja, a Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei keletkezés- és kiadás-történetét. Kazinczy Ferenc levelezéséből napra pontosan kirajzolódnak a részletek, s ezek nyomán Váczy János monográfiája, legújabban pedig a kritikai kiadás 2009-ben megjelent kötetének (Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig) rendkívül alapos jegyzetei minden lényeges kérdésre választ adnak.

Megjelent
2018-02-20
Rovat
Közlemények