Isten (kényszer)zubbonyban. Vincenzo Lavenia, Dio in uniforme, Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna, Bologna, il Mulino, 2017 könyve kapcsán.

Vincenzo Lavenia, Dio in uniforme, Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna, Bologna, il Mulino, 2017 könyve kapcsán

  • Tamás Kruppa MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Absztrakt

A címben jelzett szójáték nem öncélú, hanem mint alább látni fogjuk, jelzi az egyháznak, történelmi korszakoktól függetlenül, valláserkölcsi megfontolásból fakadó elutasító álláspontját az erőszakhoz és a vérontáshoz, amelyeket ugyanakkor, szintén történelmi korszakoktól függetlenül és végül mindig, legitimálni kényszerült. Ebben benne rejlik az is, hogy a kényszerből végül is felvállalt szerep, a háború elfogadása, sőt az arra való buzdítás, egyformán kényszerítő erőként vetette fel az egyház intézményesített szerepét mind a hadseregben, mind az erőszakszervezetekben.

Megjelent
2021-03-27
Rovat
Figyelő