A Fragment of the Graduale Varadiense at the Romanian Academy Library in Cluj (Kolozsvár)

  • Adrian Papahagi

Absztrakt

A jelen közlés a Román Tudományos Akadémia Könyvtára kolozsvári fiókjában (Biblioteca Academiei Române) őrzött Graduale Varadiense korábban nem ismert részletét azonosítja és írja le. A Graduale Varadiense, amelyből csak néhány töredék maradt fenn, a ma a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban őrzött ún. Zalka Antifonárium kísérőkötete volt. A nagy kóruskönyveket Filipec János, 1476 és 1490 között Nagyvárad püspöke Csehországban készíttette, és a nagyváradi székesegyházban legalább 1554-ig használták, ti. említést találunk róluk egy 1554-es leltárban. A 16. század végén és a 17. század elején a kódexeket feldarabolták lapjaik javarészét könyvkötésként újrahasznosítva.

Megjelent
2018-02-20
Rovat
Közlemények