Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáráról és gyűjteményeiről

  • János Orbán

Absztrakt

A kapuit 1802-ben Marosvásárhelyen megnyitó Teleki Téka a maga korában a magyar nyelvterület egyik legfontosabb könyvtára volt. Jelentősége talán a leg-inkább nyilvános jellegében állt: alapítója, gróf Teleki Sámuel kezdettől fogva a legszélesebb olvasóközönségnek szánta, és ennek megfelelően gyűjtötte hat évtizeden át, vagyonát nem kímélve, a halálakor több tízezer tételre rúgó állományt. A könyvek értéke hosszú ideig tompította az épület kvalitásai iránti érdeklődést, valamint a további, muzeális jellegű gyűjtemények iránti érdeklődést, pedig a könyvtár becsét a pompás csarnok, a szobrok, a portrék és a galérián rejlő ásványok is növelték. Az alábbi közlemény mindezt együtt szeretné ismertetni.

Megjelent
2018-02-21
Rovat
Tanulmányok