Ifjabb Enyedi István külföldi tanulása és levele Sir Isaac Newtonhoz

  • György Gömöri Darwin College,Cambridge

Absztrakt

Ifjabb Enyedi István kiváló erdélyi családban született, apja a Hollandiában tanult Enyedi István (1659-1714) nagybányai bíró volt, aki viszonylag fiatalon lett a nagyenyedi kollégium teológiaprofesszora. Az 1694-ben született ifjabb Enyedi István az orvosi pályára készült, ezért vette útját Teleki Sándor alumnusaként huszonkét éves fejjel Nyugatnak, ahol számos egyetemen folyt már ekkor kitűnő orvosképzés. Pár hónapos, az Odera melletti frankfurti egyetemen tartózkodás után1 Enyedi tovább ment Halléba, ahol főleg két professzor előadásait látogatta: Friedrich Hoffmannét és a fiatalabb, de már jó nevű Michael Albertiét - mint ez leveleiből kitűnik,2 főleg az előbbi tett rá igen nagy hatást. Mivel itt már 1717. június 11-én matrikulált, összesen több mint két évet töltött Halléban, ahol 1719. augusztus végén nyújtotta be Hoffmann elnöklete alatt 29 „tézisből álló” negyvenegy lapos disszertációját, a De medicina Hippocratis mechanicát, amivel osztatlan sikert aratott.

Megjelent
2018-02-20
Rovat
Tanulmányok