Makkai Béla, Határon túli sajtó – Trianon előtt, Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016

  • Attila Buda

Absztrakt

A napisajtó helyzete még a hatalmilag kiegyen-súlyozott demokráciákban sem könnyű, működésének biztosítékai, anyagi alapjai nemegyszer változékonyak. Emellett sokszor nehéz az egységes olvasóközönségre rátalálni. Bár egy-egy napilap előfizetői általában világnézeti, kulturális azonosságban/hasonlóságban alkotnak egységet, mégis egy előrelátó szerkesztőnek, szerkesztőségnek mindig gondolnia kell a példányszámnövelésre is, ami a megcélzott réteg, a potenciális olvasók igényeinek kitalálását, esetleg irányítását hozza magával.

Megjelent
2018-02-21
Rovat
Szemle