Széchényi Ferenc végintelmei fiához, Széchenyi Istvánhoz

  • Rozsondai Béla

Absztrakt

Zichy Antal 1888-ban közölte, magyar fordításban, Széchényi Ferenc Bécsben, 1817. május 16-án kelt, fiának, Istvánnak szóló intelmeit, pontról pontra összehasonlítva azokat Szent István királynak Imre fiához intézett intelmeivel. Fraknói Vilmos az intelmeket új fordításban iktatta be Széchényi Ferencről írott monográfiájába. 2 A levél szövege után megjegyzi: „Széchenyi István ezt a levelet úgyszólván talizmán gyanánt becsülte meg és őrizte; szüntelenül mellén viselte.” Eme atyai intelmekre, a „talizmánra” mind a mai napig sokan hivatkoznak. Mit lehet még e tárgyban újat mondani, vagy lehet-e kérdéseket felvetni? Miért nyúltam e témához?
2020. december 13-án volt Széchényi Ferenc halálának 200 éves évfordulója. Néhány évvel ezelőtt az MTA Kézirattárában elém tették Széchényi Ferenc levelét, hogy olvassam el a „gót-betűs” német kézírást. Rövid ismertetése és képe megjelent az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) anyagából válogatott reprezentatív kötetben. E levél dátuma 1819, az idős Széchényi Ferenc végintelmei fiához, Istvánhoz. Jelzete: K 163/3. Van a Kézirattárban Széchényi Ferencnek egy 1817-es levele (K 208/144), fiának szóló rövid névnapi köszöntése, hasonló szellemben. A két levél szövegét még nem publikálták. Ezek képét és a német szöveg átiratát a Függelékben közlöm. A magyar fordítás és a levelek fizikai leírása itt következik.

 

Megjelent
2022-07-25
Rovat
Tanulmányok