Újabb töredék a Zalka-antifonáléból

  • Fanni Hende MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, ELKH

Absztrakt

A középkori Magyar Királyság területén használt és fennmaradt kódexek mellett a kódextöredékek is kiemelkedően fontos forráscsoportot jelentenek a magyar középkori művelődéstörténet, könyvkultúra, liturgiatörténet és zenetörténet jobb megismeréséhez. A töredékek egy-egy kódexet jelenítenek meg, és kiemelkedő alkalom, amikor egy fragmentum által jelölt egykori kódexnek további levelei azonosíthatók. A díszes kivitelű váradi kódexsorozat (antiphonale, graduale) számos töredéke került elő több hazai és határon túli gyűjteményben, többnyire mint lefejtett vagy jelenlegi könyvkötés. A kódexcsaládból a Váradi Antifonále ’temporale’ és ’sanctorale’ kötetének Győrött fennmaradt részét 1872-ben Zalka János győri püspök restauráltatta és köttette egybe. Az ismert és Győrött őrzött anyakódex mellett már az 1970-es években elkezdődött az antifonále két kötetéből kivágott darabok azonosítása, amelyek általában könyvkötésként maradtak fenn.
Jelen közleménnyel az antifonále töredékeinek impozáns listáját kívánom bővíteni egy eddig nem ismert darabbal.

Megjelent
2022-07-25
Rovat
Közlemények