A 460 éves debreceni nyomdászat jubileumi kiadványai

  • Róbert Oláh Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Debrecen)

Absztrakt

Melius Juhász Péter és Huszár Gál együttműködéséből indult útjára a debreceni városi nyomda 1561-ben. A következő századokban a református egyházi használatra szánt káték, ágendák, énekeskönyvek, prédikációgyűjtemények, kegyes munkák mellett a vásárokon kelendő bibliai és széphistóriák, kalendáriumok, valamint hivatalos kiadványok és nem utolsósorban a kollégiumi oktatás nélkülözhetetlen tankönyvei jelentek meg a tipográfiában. A nyomda élén olyan kiváló mesterek váltották egymást, mint Hoffhalter Rafael és Rudolf, Lipsiai Rheda Pál és Péter, a Tótfalusi-tanítvány Töltési István, Margitai János és István, ugyanakkor fogalommá vált a szegényes készlettel dolgozó Karancsi György neve is. 2021-ben a működése 460. évfordulóját ünneplő jogutód, az Alföldi Nyomda a világszintű papírhiány ellenére
tekintélyes válogatással emlékezett meg a jubileumról.

Megjelent
2022-07-25
Rovat
Figyelő