Császtvay Tünde, Híres magyarok: Beszélgetések nemzetünk nagyjaival, Budapest, Kossuth Kiadó, 2021

Absztrakt

Az interjú műfaja a magyar sajtóban a 19. század második felében honosodott meg és terjedt el széles körben. A szót először angol módon írták (interview), ma is használt írásmódja 1890 körül alakult ki. A vicclapok (Borsszem Jankó, Bolond Istók) szerzői gyakran „interjuh” szóval figurázták ki az 1890-es években. A kötet tizenöt személlyel, 1849–1911 között készült huszonkilenc interjút és azok elemzését tartalmazza. Egy-egy interjút olvashatunk Arany Jánossal, Bem Józseffel, Benczúr Gyulával, Görgei Artúrral, Jókai Mórral és Szekrényessy Kálmánnal, kettő-kettőt Andrássy Gyulával, Damjanich Jánosnéval, Jászai Marival, Lehár Ferenccel, Liszt Ferenccel és Munkácsy Mihállyal, hármat Tisza Kálmánnal, négyet-négyet Kossuth Lajossal és Mikszáth Kálmánnal. A könyv gazdag körképet ad a 19. század második fele politikai, színházi, zenei és képzőművészeti életének kiemelkedő alakjairól, egymással való viszonyukról az 1850 körül a magyarországi sajtóban meghonosodó interjúműfaj példáin keresztül.

Megjelent
2022-07-25
Rovat
Szemle