Fábri Anna, Arany idők, Eszmék és emberek gróf Teleki László neveltetésében, Budapest, Kortárs Kiadó, 2022. 360 p.

  • Franciska Dede Országos Széchényi Könyvtár, Lipták Dorottya Sajtótörténeti Kutatócsoport

Absztrakt

A könyv két alapvető forráson alapul: gróf Teleki László (az apa) idősebb gyermekei nevelőjének írt útmutatásán, az ún. Tanácsadáson (Gróf Teleki László tanácsadása a nevelésről), valamint az ifjabb gróf Teleki László (a második házasságból született és szintén ezen útmutató szerint nevelt, a könyvben csak „Latziként” említett gyermek) tíz-tizenegy éves korában vezetett naplója fennmaradt töredékén, az ún. Jegyzőkönyvön (Latzi Jegyzőkönyve). E két különleges dokumentum mellett egy több mint húszoldalas bibliográfia (amely csak a könyvben hivatkozott vagy a szerzőt egy-egy kérdés átgondolásában jelentősen segítő könyveket, kéziratokat, tanulmányokat tartalmazza) jelzi azt a hatalmas forrásanyagot, amelyet Fábri Anna áttekintett és (fel)használt.

Megjelent
2024-01-06