Szent Albanus magyar királyfi francia nyelvű legendája (Vie de saint Albain, roi de Hongrie)

  • Levente Seláf ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék

Absztrakt

A középkorban a valós, történelmi személyiségeken kívül több olyan szentet, boldogot is magyar származásúnak tartottak, akiknek létezése vagy magyarsága hiteles forrásokból nem adatolható. Ilyen volt Itáliában Szent Vilma, ilyen az a magát Szűz Máriának szentelő névtelen magyar herceg, akiből aquileiai pátriárka lett, és ide tartozik Szent Albanus is, a vérfertőző magyar királyfi, akinek története valamikor a 12. század vége felé született meg. A szövegnek több latin és német változata is ismert, ezek kritikai kiadását Karin Morvay készítette el 1977-ben, és egy olasz nyelvű fordítás is készült venetói nyelvjárásban az egyik latin változatból a 14. században, ami szintén hozzáférhető megbízható kritikai kiadásban. Csernus Sándor már egy 1996-os, kommentált bibliográfiájában beszámolt arról, hogy a szövegnek létezett középkori francia változata is, de a pontos szövegről ez idáig nem készült leírás tudomásom szerint semmilyen nyelven. Ezt a hiányt igyekszem pótolni.

Megjelent
2018-02-23
Rovat
Közlemények