Molnár Antal, Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (cs. 1450–1554), Roma, Frati editori di Quaracchi, 2022 (Analecta Franciscana, XIX. Nova Series, Documenta et Studia, 7.) XLIX,773 p.

  • István Monok Tokaj-Hegyalja Egyetem, Speculum Kutatócsoport vezetője

Absztrakt

Monumentális kötet, önmagában is hatalmas érték. 510 oldal forrásszöveg, 189 oldalas német nyelvű bevezetés, táblázatok, mutatók és 37 oldalas, a korszak magyar királyságbeli obszerváns ferences provincia történetére vonatozó szakirodalom-jegyzék (822 oldalas korpusz). Nagyon fontos, hogy a ferences történetírás legfontosabb sorozatának részeként jelent meg, így a magyar ferencesekről szóló alapvető forrásoknak és magyar szakirodalomnak alkalom adódik arra, hogy a nemzetközi történettudományi térben is megjelenjen. Ennél azonban sokkal több az, amit kézbe vehetünk Molnár Antal új könyvével.

Megjelent
2024-01-06