Liability rules protecting waste management in the light of the right to a healthy environment

  • Zsófia Hornyák dr. jur., PhD, assistant professor, University of Miskolc, Faculty of Law, Institute of Private Law, Department of Agricultural and Labour Law
  • Roland Lindt dr. jur., PhD Student at the Doctoral School of Law, University of Miskolc, Faculty of Law; Scientific Researcher at the Ferenc Mádl Institute Of Comparative Law
Keywords: environmental protection, right to a healthy environment, waste management, environmental liability, constitutional review

Abstract

Some European countries use a complex system of liability to protect the environment through civil, criminal, and administrative law. The purpose of this work is to present and evaluate the constitutional background of the complex liability system protecting the order of waste management in Hungary, in addition to examining the constitutional provisions of three Western European countries – namely France, Spain and Germany – in relation to the topic. Paying particular attention to how the Constitution of the given country regulates the right to a healthy environment.

References

Andréka T & Olajos I (2017) A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése, Magyar Jog 7-8., pp. 410–427.

Azoulai L (2011) Le législateureuropéenetl’entrave, in L’entravedans le droit du marché interieur, Bruylant, Bruxelles.

Bianchi D (2012) La politique agricole commune (PAC), 2 édition, Bruylant, Bruxelles.

Csák Cs. (2018) Constitutional issues of land transactions regulation, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(24), pp. 5–32, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.24.5

Dubouis L & Blumann C (2019) Droitmatériel de l’Unioneuropéenne, LGDJ Lextenso, Paris.

Dubout É & Maitrot de la Motte A (2013) L’unitédes libertés de circulation, Bruylant, Bruxelles.

Hornyák Zs (2018) Richtungenfürdie Fortentwicklungen: Beerbungdes Grundstückes, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(25), pp. 107–131, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.107

Hornyák Zs (2021) Legal frame of agricultural land succession and acquisition by legal persons in Hungary, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(30), pp. 86–99, https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.30.86

Korom Á (2013) Az Új földtörvény az uniós jog tükrében. Jogegyenlőség vagy de facto más elbírálás?, in: Korom Á. (ed.) Az Új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, NKE, Budapest, pp. 11–25.

Korom Á & Gyeney L (2015) The compensation for agricultural land confiscated by the Benes decrees in the light of free movement of capital, in: Lancos P (ed.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2014, Eleven International Publishing, Haque, pp. 289–306.

Kurucz M (2012) Gondolatok egy üzemszabályozási törvény indokoltságáról, Gazdálkodás, 2012(2), pp. 118–130.

Kurucz M (2015) Gondolatok a magyar földforgalmi törvény uniós feszültségpontjainak kérdéseiről, in: Szalma J (ed.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2014, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék.

Lecourt R (2008) L’Europe des juges, Bruylant, Bruxelles.

Navel L (2021) L’argument de continuité jurisprudence de la Cour de justice de L’ union européenne, Bruylant, Bruxelles.

Olajos I (2017) The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice, Journal of Agricultural and Environmental Law 12(23), pp. 91–103, https://doi.org/10.21029/JAEL.2017.23.91

Olajos I (2018) The special asset management right of nature conservation areas, the principal of the prohibition of regression and the conflict with the ownership right in connection with the management of state-owned areas, Journal of Agricultural and Environmental Law, 13(25), pp. 157–189 https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.157

Olajos I & Juhász A (2018) The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful landuse, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(24), pp. 164–193, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.24.164

Pertek J (2005) Droitmatériel de L’Unioneuropéenne, Presses Universitaires de France, Paris.

Raisz A (2022) General Report of Commission I, in: Norer R (ed.) CAP Reform: Market Organisation and Rural Areas, 1st edn., Nomos, Baden-Baden.

Simon D (1997) Le systeme juridique communautaire, Presses Universitaires de France, Paris.

Szilágyi J E (2013) A földforgalmi törvény elfogadásának indokai, körülményi, és főbb intézményei, in: Korom Á (ed.) Az Új Magyar Földforgalmi Szabályozás az Uniós Jogban, NKE, Budapest, pp. 109–121.

Szilágyi J E (2015) Conclusions (Commission II), Journal of Agricultural and Environmental Law 10(19), pp. 90–102.

Szilágyi J E (2017a) General Report of Commission II, in: Norer R (ed.) CAP Reform: Market Organisation and Rural Areas, 1st edn., Nomos, Baden-Baden, pp. 214–250.

Szilágyi J E (2017b) European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands, Journal of Agricultural and Environmental Law 12(23), pp. 148–181, https://doi.org/10.21029/JAEL.2017.23.148

Szilágyi J E (2017c) A magyar földforgalmi szabályozás új rezsimje és a határon átnyúló tulajdonszerzések – kérdések a nemzetközi és az európai jog szemszögéből, Miskolci Jogi Szemle, 12(különszám), pp. 107–124.

Szilágyi J E (2017d) Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában, Miskolci Jogi Szemle 12(2. különszám), pp. 569–577.

Szilágyi J E (2018) Mezőgazdasági földjog: Soft law a soft law-ban, Avagy a FAO önkéntes iránymutatása megváltoztathatja-e az uniós jog értelmezési kereteit földforgalmi kérdésekben?, Iustum Aequum Salutare 14(4), pp. 69–90.

Szilágyi J E (2021) The Protection of the interest of Future Generation in 10-Year-Old Hungarian Constitution, With Special Reference to the Right to a Healthy Environment and Other Environmental Issues, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(31), pp. 130–144. https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.31.130

Szinay A (2020) Az Európai Unió Bíróságának mezőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogának törlése ügyében hozott ítélet áttekintése, Gazdaság és Jog 2020/7-8, pp. 40–45.

Vauchez A. (2019) Le travailpolitique du droit, in Le rolepolitique de la Cour de justice de L’Unioneuropéenne, Bruylant, Bruxelles.

Published
2023-12-18
Section
Cikkek