How the KOB SIA case altered the Member States’ margin of appreciation: with particular attention to the judgment’s possibly consistent characteristics and the relevant provisions of Directive 123/2006

  • Ágoston Korom dr. jur., PhD, assistant professor, Károli Gáspár University, Faculty of Law, Department of Civil Law, Institute of private legal Sciences
Keywords: Member state’s margin of appreciation in land policy, free movement of capital, targets of the CAP in the land policy, legal development in the KOB Sia case, freedom of establishment, Services Directive the possible consistency of the case law, provisions of the directive

Abstract

Several studies and scientific workshops have considered the member states’ rules – within the framework of EU law – on the ownership and use of agricultural and forest property, considering that this area is significant not only for the member states that acceded after 2004, such as Hungary but also for the founding members. These examinations have focused on the public interests acknowledged by the Court of Justice of the European Union (CJEU), such as the preservation of the rural population, the promotion of small- and middle-sized, livable properties, and the easing of speculative pressure on the land market, which should be achieved in practice without compromising EU law – especially its fundamental freedoms. This characteristic of the CJEU’s relevant case law primarily led to the application of the free movement of capital; nevertheless, the CJEU’s judgment in the KOB Sia case resulted in a significant change in this area, the main subject of the current examination. This article will consider how the CJEU was altered. Moreover, we examine whether this change could be consistent. We find that the judgments referred by the CJEU in the KOB  Sia case and Directive 123/2006's relevant provisions can serve as a starting point in deciding how the member states' margin of appreciation was altered.

References

Andréka T & Olajos I (2017) A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése, Magyar Jog 7-8., pp. 410–427.

Azoulai L (2011) Le législateureuropéenetl’entrave, in L’entravedans le droit du marché interieur, Bruylant, Bruxelles.

Bianchi D (2012) La politique agricole commune (PAC), 2 édition, Bruylant, Bruxelles.

Csák Cs. (2018) Constitutional issues of land transactions regulation, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(24), pp. 5–32, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.24.5

Dubouis L & Blumann C (2019) Droitmatériel de l’Unioneuropéenne, LGDJ Lextenso, Paris.

Dubout É & Maitrot de la Motte A (2013) L’unitédes libertés de circulation, Bruylant, Bruxelles.

Hornyák Zs (2018) Richtungenfürdie Fortentwicklungen: Beerbungdes Grundstückes, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(25), pp. 107–131, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.107

Hornyák Zs (2021) Legal frame of agricultural land succession and acquisition by legal persons in Hungary, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(30), pp. 86–99, https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.30.86

Korom Á (2013) Az Új földtörvény az uniós jog tükrében. Jogegyenlőség vagy de facto más elbírálás?, in: Korom Á. (ed.) Az Új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, NKE, Budapest, pp. 11–25.

Korom Á & Gyeney L (2015) The compensation for agricultural land confiscated by the Benes decrees in the light of free movement of capital, in: Lancos P (ed.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2014, Eleven International Publishing, Haque, pp. 289–306.

Kurucz M (2012) Gondolatok egy üzemszabályozási törvény indokoltságáról, Gazdálkodás, 2012(2), pp. 118–130.

Kurucz M (2015) Gondolatok a magyar földforgalmi törvény uniós feszültségpontjainak kérdéseiről, in: Szalma J (ed.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2014, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék.

Lecourt R (2008) L’Europe des juges, Bruylant, Bruxelles.

Navel L (2021) L’argument de continuité jurisprudence de la Cour de justice de L’ union européenne, Bruylant, Bruxelles.

Olajos I (2017) The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice, Journal of Agricultural and Environmental Law 12(23), pp. 91–103, https://doi.org/10.21029/JAEL.2017.23.91

Olajos I (2018) The special asset management right of nature conservation areas, the principal of the prohibition of regression and the conflict with the ownership right in connection with the management of state-owned areas, Journal of Agricultural and Environmental Law, 13(25), pp. 157–189 https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.157

Olajos I & Juhász A (2018) The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful landuse, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(24), pp. 164–193, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.24.164

Pertek J (2005) Droitmatériel de L’Unioneuropéenne, Presses Universitaires de France, Paris.

Raisz A (2022) General Report of Commission I, in: Norer R (ed.) CAP Reform: Market Organisation and Rural Areas, 1st edn., Nomos, Baden-Baden.

Simon D (1997) Le systeme juridique communautaire, Presses Universitaires de France, Paris.

Szilágyi J E (2013) A földforgalmi törvény elfogadásának indokai, körülményi, és főbb intézményei, in: Korom Á (ed.) Az Új Magyar Földforgalmi Szabályozás az Uniós Jogban, NKE, Budapest, pp. 109–121.

Szilágyi J E (2015) Conclusions (Commission II), Journal of Agricultural and Environmental Law 10(19), pp. 90–102.

Szilágyi J E (2017a) General Report of Commission II, in: Norer R (ed.) CAP Reform: Market Organisation and Rural Areas, 1st edn., Nomos, Baden-Baden, pp. 214–250.

Szilágyi J E (2017b) European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands, Journal of Agricultural and Environmental Law 12(23), pp. 148–181, https://doi.org/10.21029/JAEL.2017.23.148

Szilágyi J E (2017c) A magyar földforgalmi szabályozás új rezsimje és a határon átnyúló tulajdonszerzések – kérdések a nemzetközi és az európai jog szemszögéből, Miskolci Jogi Szemle, 12(különszám), pp. 107–124.

Szilágyi J E (2017d) Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában, Miskolci Jogi Szemle 12(2. különszám), pp. 569–577.

Szilágyi J E (2018) Mezőgazdasági földjog: Soft law a soft law-ban, Avagy a FAO önkéntes iránymutatása megváltoztathatja-e az uniós jog értelmezési kereteit földforgalmi kérdésekben?, Iustum Aequum Salutare 14(4), pp. 69–90.

Szilágyi J E (2021) The Protection of the interest of Future Generation in 10-Year-Old Hungarian Constitution, With Special Reference to the Right to a Healthy Environment and Other Environmental Issues, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(31), pp. 130–144. https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.31.130

Szinay A (2020) Az Európai Unió Bíróságának mezőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogának törlése ügyében hozott ítélet áttekintése, Gazdaság és Jog 2020/7-8, pp. 40–45.

Vauchez A. (2019) Le travailpolitique du droit, in Le rolepolitique de la Cour de justice de L’Unioneuropéenne, Bruylant, Bruxelles.

Published
2023-12-18
Section
Cikkek