Agricultural land succession rules in the Visegrád countries and the relevant case-law of national constitutional courts

  • Hajnalka Szinek Csütörtöki PhD candidate, Ferenc Deák Doctoral School of Law, Faculty of Law, University of Miskolc, Miskolc, Senior researcher, Department of Private Law, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest
Keywords: succession, agricultural land, land law, national land law, Visegrád countries

Abstract

This study aims to review and compare the agricultural land succession rules in four countries of the Central European region, namely Slovakia, the Czech Republic, Poland, and Hungary (the Visegrád countries), using a comparative method. The results show that, in the case of Slovakia and the Czech Republic, there are no specific rules on the inheritance of agricultural land; the general succession rules of civil law shall be applied. The same is true in Poland, where there are no specific regulations that differentiate the inheritance of agricultural property or farms from other types of property. However, some specific rules can be found in the Act of April 11, 2003, on the Shaping of the Agricultural System. On the contrary, in the case of acquiring ownership of agricultural land by inheritance, in addition to acquiring it by testamentary disposition, the Hungarian legislator introduced several special rules for acquiring it by intestate succession. Furthermore, in connection with the research topic, the inheritance tax issues, and the relevant case-law of the national constitutional courts are examined in detail.

References

Barzó T (2016) A törvényes öröklés rendje, in: Barzó T, Juhász Á, Pusztahelyi R & Sápi E (eds.) Öröklési jog, Novotni Alapítvány, Miskolc

Beckers V, Beckers J, Vanmaercke M, Van Hecke E, Van Rompaey A & Dendoncker N (2018) Modelling Farm Growth and Its Impact on Agricultural Land Use: A Country Scale Application of an Agent-Based Model, Land 7(3), p. 109, https://doi.org/10.3390/land7030109

Blajer P A (2022) The constitutional aspects of regulations limiting agricultural land transactions in Poland, Journal of Agricultural and Environmental Law 17(32), pp. 7–26, https://doi.org/10.21029/JAEL.2022.32.7

Borkovec D (2023) Czech Republic. Individual – Other taxes, https://taxsummaries.pwc.com/czech-republic/individual/other-taxes [04.03.2023]

Ciaian P, Kancs d’A, Swinnen J F M, Van Herck K & Vranken L (2012) Sales Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries, Centre for European Policy Studies, Brussels.

Csák Cs (2008) Az 1945-ös földreformtól a hatályos magyar földtulajdoni és földhasználati viszonyok kialakulásáig, in: Csák Cs (ed.) Agrárjog. A Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc.

Csák Cs (2018) A földforgalmi szabályozás alkotmányossági kérdései, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(24), pp. 19–32, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.24.5

Csák Cs, Kocsis B E & Raisz A (2015) Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure, Journal of Agricultural and Environmental Law 10(19), pp. 32–43.

Csirszki M M, Szinek Csütörtöki H & Zombory K (2021) Food Sovereignty:

Is There an Emerging Paradigm in V4 Countries for the Regulation of the Acquisition of Ownership of Agricultural Lands by Legal Persons?, Central European Journal of Comparative Law, Vol II, No. 1, pp. 29–52, https://doi.org/10.47078/2021.1.29-52

Fekete I (2011) K § 461 Právny dôvod dedenia, In: Fekete I (ed.) Občiansky zákonník, Veľký komentár, Eurokódex, Bratislava.

Food and Agricultural Organization of the United Nations (2012) Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.

Hornyák Zs & Prugberger T (2016) A föld öröklésének speciális szabályai, in: Juhász Á (ed.): Az új Ptk. öröklési jogi szabályai: Tapasztalatok és kritikák, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, pp. 47–58.

Hornyák Zs (2019a) A mezőgazdasági földek öröklése, Bíbor Kiadó, Miskolc.

Hornyák Zs (2019b) Az Európai Unió mezőgazdasági földek tulajdonszerzésével kapcsolatos rendelkezéseiről, in: Szabó M (ed.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium (Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai) Tomus 18, Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 47–58.

Hornyák Zs (2020) A mezőgazdasági földek öröklésének jogi szabályozása és agrárgazdasági dilemmái, in: Gellén K (ed.) Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, Iurisperitus Kiadó, Szeged, pp. 75–86.

Hornyák Zs (2021) Legal Frame of Agricultural Land Succession and Acquisition by Legal Persons in Hungary, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(30), pp. 86–99, https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.30.86

Ježek R (2023) Last will, testaments and inheritance in Czech Republic, https://www.ecovislegal.cz/en/czech-legal-news/last-will-testaments-and-inheritance-in-czech-republic/ [30.03.2023]

Kubaj A (2020) Legal frame for the succession/transfer of agricultural property between the generations and the acquisition of agricultural property by legal persons – in Poland, Journal of Agricultural and Environmental Law, 15(29), pp. 118–132, https://doi.org/10.21029/JAEL.2020.29.118

Kurucz M (2018) Gondolatok a különös magyar földöröklési rendszerekről, Közjegyzők Közlönye 2018/5, pp. 5–23.

Ledwoń P (2022) Poland: An Attempt at a Balance Between the Protection of Family Holding and the Freedom of the European Union, in: Szilágyi J E (ed.) Acquisition of Agricultural Lands: Cross-border Issues from a Central European Perspective, Central European Academic Publishing, Miskolc–Budapest, pp. 199–217, https://doi.org/10.54171/2022.jesz.aoalcbicec_8

Leonard B, Kinsella A, O’Donoghue C, Farrell M & Mahon M (2017) Policy drivers of farm succession and inheritance, Land Use Policy 2017/61, pp. 147–159, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.09.006

Martvoň A (2021) Zákaz drobenia pozemkov a ďalšie opatrenia k usporiadaniu vlastníctva pozemkov. In: Jakubáč R, Máčaj Ľ, Martvoň A, Michalovič M, Pavlovič M, Vrabko M, Praktikum pozemkového práva, Wolters Kluwer, Bratislava, pp. 103–113.

Meyer R L (2015) Financing Agriculture and Rural Areas in Sub-Saharan Africa: Progress, Challenges and the Way Forward. IIED Working Paper, International Institute for Environment and Development, London, https://doi.org/10.2139/ssrn.2705948

Olajos I, Csák Cs & Hornyák Zs (2018) Az Alkotmánybíróság határozata a mezőgazdasági földek végintézkedés útján történő örökléséről, Jogesetek Magyarázata 2018/1, pp. 5–19.

Olajos I (2018) The summary of the research on agricultural land as a natural resource, Journal of Agricultural and Environmental Law 13(25), pp. 190–212, https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.190

Olajos I (2022) A természeti erőforrások védelméről szóló sarkalatos törvények elfogadásának sorrendje és hatása a már kialakult földforgalmi joggyakorlatra, Miskolci Jogi Szemle 17(2), pp. 300–314, https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2020

Oleśkowska M (2023) Law of Succession in Poland, https://www.dudkowiak.com/inheritance-in-poland/ [01.02.2023]

Paic-Karsai D (2022) A mezőgazdasági földek öröklése, avagy „Mit kezdjünk a megörökölt földdel?”, Közjegyzők Közlönye 2022/3, pp. 98–119.

Palšová L & Bandlerová A & Ilková Z (2022) Succession and Transfer of Agricultural Land Holding: Evidence from Slovakia, Journal of Agricultural and Environmental Law 17(33), pp. 130–140, https://doi.org/10.21029/JAEL.2022.33.130

Plank K (2009) Občianske právo s vysvetlivkami, Iura Edition, Bratislava.

Šešina M (2021) Oddíl 6 Dědické právo, in: Švestka J, Dvořák J, Fiala J et al: Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081), Wolters Kluwer, Praha.

Szilágyi J E (2022) Hungary: Strict Agricultural Land and Holding Regulations for Sustainable and Traditional Rural Communities, in: Szilágyi J E (ed.) Acquisition of Agricultural Lands: Cross-border Issues from a Central European Perspective, Central European Academic Publishing, Miskolc–Budapest, pp. 145–197, https://doi.org/10.54171/2022.jesz.aoalcbicec_7

Szilágyi J E & Szinek Csütörtöki H (2022a) Slovakia: Open Land Market and No Restrictions, in: Szilágyi J E (ed.) Acquisition of Agricultural Lands: Cross-border Issues from a Central European Perspective, Central European Academic Publishing, Miskolc–Budapest, pp. 267–292, https://doi.org/10.54171/2022.jesz.aoalcbicec_11

Szilágyi J E & Szinek Csütörtöki H (2022b) Conclusions on Cross-border Acquisition of Agricultural Lands in Certain Central European Countries, in: Szilágyi J E (ed.) Acquisition of Agricultural Lands: Cross-border Issues from a Central European Perspective, Central European Academic Publishing, Miskolc–Budapest, pp. 335–374, https://doi.org/10.54171/2022.jesz.aoalcbicec_13

Szinek Csütörtöki H (2023) A szlovák mezőgazdasági földek öröklésére vonatkozó szabályok, Közjegyzők Közlönye 2023/1, 91–104.

Vékás L (2008) Öröklési jog, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Vékás L (2019) Magyar polgári jog – Öröklési jog, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Vomáčka V & Leichmann J (2022) Czech Republic: An Open Market Dominated by Large Owners, in: Szilágyi J E (ed.) Acquisition of Agricultural Lands: Cross-border Issues from a Central European Perspective, Central European Academic Publishing, Miskolc–Budapest, pp. 127–143, https://doi.org/10.54171/2022.jesz.aoalcbicec_6

Zombory K (2020) Remarks on the regulations of agricultural land trade in Poland, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 38(2), pp. 282–305.

Zombory K (2021) The agricultural land trade – Theory and practice, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(30), 174–190, https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.30.174

Żmija K et al. (2020) Small farming and generational renewal in the context of food security challenges, Global Food Security, 26/2020, pp. 1–8, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100412

Published
2023-12-18
Section
Cikkek