Acquisition of Agricultural Land in the Czech Republic

  • Jakub Hanák Department of Environmental Law and Land Law, Faculty of Law, Masaryk University in Brno
  • Jan Leichmann Supreme Administrative Court of the Czech Republic
Keywords: Czech Land Law, acquisition of land, agricultural land, restitution, pre-emptive right

Abstract

The article focuses on the acquisition of agricultural land in the Czech Republic. It aims to describe the topic in the context of both historical and property law. The article introduces historical context of property ownership relations and their composition. Agricultural land was nationalized by the State in the past. Therefore, after the Velvet Revolution, it was necessary to restate a significant part of state-owned property back to its original owners. Privatization and related matters form a significant part of the present analysis because it still affects the transfer of agricultural land from the State to private individuals. Historically, transfers of agricultural land have also been restricted on the basis of nationality. However, after the accession of the Czech Republic to the European Union, this restriction has gradually been lifted. Pre-emption also remains an important issue. At present, however, there is no pre-emption right in general. It affects only certain types of agricultural land, where the pre-emption right is established in favor of the State. The next part of the article deals with actual transfers of agricultural land. This part introduces the basic requirements and elements of transfers, with an emphasis on transfers of state-owned agricultural land. On behalf of the Czech Republic, agricultural land is administered by the State Land Office, which is responsible for the disposal and alienation of land. First, the article focuses on privileged transfers the land in question is transferred only to a certain circle of subjects. In the succeeding section, methods of land transfers to non-privileged entities are described.

References

Adamová, H. et al. (2020) Pozemkové vlastnictví. 1st edn. Brno: Wolters Kluwer.

Barešová, E. et al. (2019) Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Fialová, Z. (2012) Zákon ruší předkupní právo. [Online]. Available at: https://www.zemedelec.cz/zakon-rusi-predkupni-pravo/ (Accessed: 4 December 2021).

Fráňa, P. (2007) ‘Nabývání nemovitostí cizozemci v tuzemsku a českými občany v zahraničí’, Právní rozhledy, (2007)22, pp. 834–840.

Gala, P. (2010) ‘Nabývání nemovitostí v České republice cizinci’, Daňová a hospodářská kartotéka (2010)22, pp. 10–13.

Hálová, M., Doležal, T. (2012) ‘Převod náhradních pozemků v restitucích podle zákona o půdě’ Právník, (2012)8, pp. 892–910.

Hanák, J., Tkáčiková, J. (2020) Zákon o Státním pozemkovém úřadu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Metelka, J. (2016) Povinné předkupní právo pro nájemce půdy? [Online]. Available at: https://www.epravo.cz/top/clanky/povinne-predkupni-pravo-pro-najemce-pudy-100053.html (Accessed: 4 December 2021).

Pavelec, J. (2021) Zápisy práv do katastru nemovitostí. Praha: Wolters Kluwer.

Zeman, K. (2013) Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. Praha: Vysoká škola ekonomická.

Published
2022-12-22
How to Cite
HanákJ., & LeichmannJ. (2022). Acquisition of Agricultural Land in the Czech Republic. Central European Journal of Comparative Law, 3(2), 9-25. https://doi.org/10.47078/2022.2.9-25
Section
Articles