The Regulation on Cross-Border Land Acquisition in Poland

  • Paweł A. Blajer Department of Agricultural Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Kraków, Poland
Keywords: land acquisition, land grabbing, cross-border land transactions, foreigner, agricultural real estate, forestry land

Abstract

The aim of this article is to present those regulations of Polish law that have the most significant impact on the phenomenon of cross-border land acquisition in Poland. This issue is currently one of the most intensively discussed questions, both at a political and a strictly theoretical level, primarily in the context of land grabbing. Without exaggeration, this problem has a decisive impact on the current shape of real estate trading in Poland.

The implementation of the assumed research goal is carried out by the analysis of the basic protective instruments contained in the Act on the acquisition of real estate by foreigners, as well as in the Acts relating to the transactions concerning agricultural and forest land, i.e. in the Act on shaping the agricultural system and in the Act on forests. As a result of the research carried out in the article, it was indicated that today – in view of the diminishing importance of traditional protective instruments specified in the Act on the acquisition of real estate by foreigners – the most significant influence on the phenomenon of cross-border land acquisition in Poland have legal acts relating to the transactions concerning agricultural and forest land, which is the result of broadly defined definitions of "agricultural real estate" and "forestry land". In practice, these acts also significantly affect the acquisition of real estate located in cities, as well as real estate whose agricultural and forestry functions are more than questionable. The system of protection against uncontrolled purchase of real estate by foreigners in Poland, provided for in the above-mentioned legal acts, is relatively tight and comprehensive, and even complicated, which obviously influences the increased investment risk when acquiring real estate in Poland.

References

Bieluk, J. (2021) 'Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych - paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego', Przegląd Prawa Rolnego, 1, pp. 59-68, https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.3.

Bieniek G. (2009), 'Kształtowanie ustroju rolnego', in Bieniek G., Rudnicki S. (eds) Nieruchomości. Problematyka prawna, 3rd Warszawa.

Blajer, P. (2009) Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, 1st Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagilellońskiego.

Blajer, P. (2017) 'Z rozważań nad tzw. prawem nabycia w świetle znowelizowanych ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego i o lasach' in Księżak P., Mikołajczyk J. (eds.) Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej. 1st Warszawa: Wolters Kluwer.

Blajer, P. (2019a) 'Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw', Krakowski Przegląd Notarialny, 3, pp. 29-55.

Blajer, P. (2019b) 'Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej po wejściu w życie ustawy z dnia 26.04.2019r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw', Rejent, 12, pp. 102-140.

Blajer, P. (2020) 'Umowy handlowe w działalności rolniczej' in Stec M. (ed.) Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. 1st Warszawa.

Blajer, P., Gonet, W. (2020) Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, 1st Warszawa: Wolters Kluwer.

Blajer, P. (2021) 'Z prawnej problematyki obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej wynikających z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego', Przegląd Prawa Rolnego, 1, pp. 35-58; https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.2.

Byczko, Sz. (2017), 'Ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych' in Księżak P., Mikołajczyk J. (eds.) Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej. 1st Warszawa: Wolters Kluwer.

Borkowski, M. (2007) 'Pojęcia "nieruchomości rolnej" oraz "nieruchomości leśnej" w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców', Rejent, 7-8, pp. 35-58.

Chyb, P. (2010) 'Przekształcanie i łączenie spółek handlowych a nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców', Nieruchomości, 3.

Czech, T. (2020) Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, 1st Warszawa: Wolters Kluwer.

Dudarski, M. (2009) 'Nabywanie przez cudzoziemców udziałów (akcji) spółek posiadających nieruchomości', Rejent, 6, pp. 36-55.

Górecki, J. (2003) 'Nowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi', Państwo i Prawo, 10, pp. 10-16.

Górecki, J. (2017) 'Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców - wybrane zagadnienia, Rejent, 7, pp. 41-68.

Grykiel, J. (2016) 'Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego', Monitor Prawniczy, 12, pp. 628-629.

Hartwich, F. (2010) 'Czynności prawne dotyczące akcji lub udziałów w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców' Prawo Spółek, 4, pp. 26-37.

Hartwich, F. (2012) 'Zapis windykacyjny a nowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców' Nieruchomości, 2.

Lichorowicz, A. (2001) 'Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.06.2000 r., II CKN 1067/98,' Orzecznictwo Sądów Polskich 2, pp. 87-89.

Łobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2019) Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, 1st Warszawa: Wolters Kluwer.

Marciniuk, K. (2017) 'Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego', Studia Iuridica Lublinensia,1, pp. 93 - 114; https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.93.

Matys, J. (2005) 'Niektóre problemy umowy dożywocia na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego', Nowy Przegląd Notarialny, 1, pp.30-36.

Muszalska, M. (2020) 'Spółki handlowe a znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - uwagi z praktyki notarialnej', Studia Prawa Publicznego, 4, pp. 63-86; https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.3.

Pastuszko, R. (2017), 'Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne', Studia Iuridica Lublinensia, 1, pp. 147-156; https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.147.

Pazdan, M., (2000) 'Cudzoziemiec jako spadkobierca testamentowy, w sytuacji gdy do spadku wchodzi nieruchomość położona w Polsce' in Banaszyk Z. (ed.) Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego. 1st Warszawa, pp. 10-19.

Suchoń, A. (2019) 'Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego - wybrane kwestie z praktyki notarialnej', Przegląd Prawa Rolnego, 2, pp. 91-111; https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.6.

Szewczyk, J. (2012) 'Zakaz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w kontekście przepisów o łączeniu się spółek', Monitor Prawniczy, 19.

Szymański, A. (2021) 'Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców' in Szereda A.J. (ed.) Notariat. Czynności notarialne. 1st Warszawa: Beck.

Truszkiewicz, Z. (2016) 'Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r.', Krakowski Przegląd Notarialny, 2, pp. 139-172.

Truszkiewicz, Z. (2017) 'O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część 1), Rejent, 10, pp. 41-68.

Truszkiewicz, Z. (2021) 'O zasadzie podziału i równoważenia władz w kontekście prawa pierwokupu i prawa nabycia uregulowanego w ustawie o lasach" in Niewiadomski A., Marciniuk K., Litwiniuk P. (eds.) Z zagadnień systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego. 1st Warszawa, pp. 881-895.

Wereśniak-Masri, I. (2021) Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz. 4th Warszawa: Beck.

Wojciechowski, P. (2019) 'Pojęcie nieruchomości rolnej' in Korzycka M. (ed.) Instytucje prawa rolnego, 1st Warszawa, pp. 175-194.

Published
2022-02-22
How to Cite
BlajerP. A. (2022). The Regulation on Cross-Border Land Acquisition in Poland. Central European Journal of Comparative Law, 3(1), 9-39. https://doi.org/10.47078/2022.1.9-39
Section
Articles