Protection of Families in National Constitutions, in Particular in the Polish Constitution

Keywords: legal status of family, marriage, children, parenthood

Abstract

This article aims to present the familyꞌs legal status in light of constitutional solutions in force in selected European countries, with particular emphasis on Polish regulations. The author aims to present a wide range of regulations functioning in Europe, and at the same time, highlight the similarities and differences between individual countries. An important element of this study is the consideration of Polish legislation, which is to familiarize readers with basic information on the legal situation of Polish families and at the same time show them where the regulations in force in the Republic of Poland fit into European standards, and in which they are original. The article covers the following issues: the constitutional protection of the family, way of understanding the role of the family in society and the state, problem of the constitutional definition of the family, definition of marriage, exercise of parental authority, and legal status of children.

References

Durasiewicz, A. (2009) Instrumenty polityki rodzinnej państwain K. Głąbicka (ed.) Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009. Warszawa.

Durasiewicz, A. (2014) Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość in M. Kubiak (ed.) Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość. Gdańsk.

Winczorek, P. (2008) Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 2nd Warszawa: Liber.

Garlicki, L. (2016) Komentarz do Art. 18 in L. Garlicki, M. Zubik (eds.) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Banaszak, B. (2019) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Tuleja, P. Komentarz do Art. 18 (2019) in P. Tuleja. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: WoltersKluwer.

Łętowska E., Woleński J. (2013) Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., “Państwo i Prawo” 2013, nr 6.

Jezusek, A. (2015) Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle Art. 18 Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy, 4/2015.

Banaszak, B. (2014) Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia

Małżeństwa in M. Jabloński (ed.) Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Borysiak, W. (2016) Komentarz do Art. 18. in M. Safjan (ed) Konstytucja RP. Komentarz art. 1-86. Warszawa: C.H. Beck.

Wyrzykowski, M., Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie art. 18 Konstytucji RP (2012) in T. Giaro Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie Art. 18 Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dudek, D. (2012) Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, Przegląd Sejmowy 4/2012.

Sheeter L. (2006) Latvia defies EU over gay rights, BBC News Riga [online], http://news. bbc.co.uk/2/hi/europe/5084832.stm (Accessed:08/12/2021).

Holewińska-Łapińska E. (2011) [w:] T. Smyczyński (ed.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, vol. 12, Warszawa: CH Beck.

Pietrzykowski, K. (2018) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa, CH Beck. Gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka, oficjalna strona Rady Ministrów, https:// www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/gwarancja-adopcji-zgodnej-z-prawami-dziecka (Accessed: 08 December 2021).

Published
2022-02-22
How to Cite
PastuszkoG. (2022). Protection of Families in National Constitutions, in Particular in the Polish Constitution. Central European Journal of Comparative Law, 3(1), 161-175. https://doi.org/10.47078/2022.1.161-175
Section
Articles